Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Yoga HEL yogahel.com sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Yoga HEL Oy

Y-tunnus 320052-7

Postiosoite: Porthaninkatu 2, 00530 Helsinki

Sähköpostiosoite: info at yogahel.com

2. Vastaava henkilö

Minttu Mäntynen / Yoga HEL Oy

Postiosoite: Porthaninkatu 2, 00530 Helsinki

Sähköpostiosoite: info at yogahel.com

3. Rekisterin nimi

Yoga HEL Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: Rekisteröityneiden käyttäjien tuntivarauksiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen. Palveluiden toteuttamiseen, toiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  • Laskutus- ja maksutiedot, palautteet ja yhteydenotot.
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaan suostumuksella varausjärjestelmän kautta, tai sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön viemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai kunnes asiakas itse pyytää niiden poistamista.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkistupyynnöt ja rekisterin tietojen korjaukset voi molemmat osoittaa kohdissa 1 tai 2 oleviin yhteystietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön on oikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sähköiset tiedot on suojattu palomuureilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.